Wetmedic

Nosówka

Nosówka jest potencjalnie śmiertelną chorobą psów wywoływaną przez wirus. Wirus przenosi się między zwierzętami poprzez kontakt bezpośredni, drogą kropelkową lub kontakt pośredni. Największa ilość wirusa występuje w wydzielinie z nosa i oczu oraz ślinie chorego zwierzęcia. Człowiek także pełni istotną rolę w rozprzestrzenianiu się nosówki – przenosi wirusy między innymi na ubraniach, butach, rękach. Najwrażliwsze […]