Wetmedic

Zabiegi sterylizacji i kastracji są na szczęście coraz bardziej popularne w Polsce. Na czym polegają?

Zabieg sterylizacji samicy

Choć potocznie nazywany sterylizacją jest de facto kastracją, czyli podobnym zabiegiem, jak u samców. Zabieg polega na usunięciu samicy obu jajników, oraz części macicy. Zabieg najlepiej wykonać między 6-9 miesiącem życia zwierzęcia. Z punktu widzenia właściciela, a także zwierzęcia zabieg sterylizacji niesie za sobą ogromną ilość zalet. Główną zaletą jest oczywiście brak cieczki u suki, oraz rui u kotki. Ponadto nie może wystąpić niechciana, nieplanowana ciąża u samicy. W przypadku suczek nie występują także zdarzające się u nich dość często ciąże urojone. Po przeprowadzonym zabiegu sterylizacji u suczek, oraz u kotek ryzyko wystąpienia u nich nowotworów w gruczołach mlekowych zdecydowanie spada. Uważa się jednak, że im wcześniej wykona się zabieg u samic, tym ryzyko wystąpienia nowotworów jest mniejsze. Dlatego też najlepiej wykonywać zabieg sterylizacji w młodym wieku zwierzaka, gdyż z każdą koleją cieczką, czy rują ryzyko wystąpienia procesu nowotworowego w gruczołach mlekowych wzrasta.

Zabieg kastracji u samców

Polega on na usunięciu obu jąder. Niewątpliwą zaletą zabiegu jest większy spokój samca po zabiegu. Nie uciekają one właścicielowi do suczek, które właśnie są w cieczce. Kolejną zaletą jest brak występowania chorób prostaty, czyli gruczołu krokowego w wieku dojrzałym, które zdarzają powszechnie u samców niekastrowanych. Nowotwory jąder to kolejny proces chorobowy, który może dotknąć dorosłe , niekastrowane psy. Kastracja kocurów natomiast jest często polecana z uwagi na sposób zachowania dorosłych samców. Polega on na znakowaniu terenu moczem, przy czym zapach moczu dorosłego kocura jest niezwykle silny. Po kastracji tego typu zachowania nie występują, gdyż są one zależne od hormonów produkowanych przez jądra.