Lek wet Andrzej Antosiewicz, specjalista radiologii weterynaryjnej
Ukończył studia weterynaryjne na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W 2021 r. uzyskał tytuł specjalisty radiologii weterynaryjnej. Posiada bogate doświadczenie internistyczne zdobyte w klinikach całodobowych oraz wiodących ośrodkach naukowych w Polsce. Autor oraz konsultant kilku publikacji naukowych.

Pan doktor na co dzień przyjmuje pacjentów internistycznych, oraz zajmuje się diagnostyką RTG.
Prywatnie miłośnik podróży.