Poznajcie lekarza weterynarii Mariusza Siedlickiego.
Pan Doktor już w trakcie studiów na Wydziale Weterynaryjnym SGGW ukierunkował swoją drogę zawodową na diagnostykę obrazową zwierząt. Przez kilka lat pozostał związany z uczelnią, prowadząc zajęcia z radiodiagnostyki oraz współtworząc koła zainteresowań dla studentów z tej tematyki. Przez osiem lat był pracownikiem Oddziału Diagnostyki Obrazowej Kliniki Małych Zwierząt przy SGGW, w trakcie której to praktyki rozwijał swoje kompetencje nie tylko w badaniu psów i kotów, ale także innych zwierząt udomowionych i egzotycznych.

Odbył także staż w renomowanej klinice weterynaryjnej w Paryżu, Eiffelvet, gdzie korzystał z wieloletniego doświadczenia swoich francuskich współpracowników.
Jest współautorem wielu publikacji z dziedziny diagnostyki weterynaryjnej, prowadzi szkolenia dla lekarzy weterynarii z zakresu radiologii i ultrasonografii. W codziennej praktyce lekarskiej zajmuje się wykonywaniem badań USG i RTG, ale także oceną badań w technice tomografii komputerowej.